Каталог Информация
Стейки
Кот-дю-Беф
Кот-дю-Беф
12 000
Мачете
Мачете
2 375
Портерхаус
Портерхаус
12 000
Стейк Рибай
Стейк Рибай
4 550
Стейк Рибай Прайм Риб
Стейк Рибай Прайм Риб
10 400
Стриплоин
Стриплоин
2 850
Стриплоин на кости
Стриплоин на кости
7 350
Филе миньон
Филе миньон
3 500